logo

COVID-19

- nieuws en informatie
 

Voorzichtig uit ons kot ...

We mogen nu al beperkt bij elkaar op bezoek, onder bepaalde voorwaarden.
Winkelen kan ook al.
Mondjesmaat komt het gewone leven weer aarzelend op gang. Maar we zijn er nog lang niet.
De regering, in nauwe samenwerking met de experten, probeert alles zo goed mogelijk in regels te gieten. Niet altijd fijn, maar noodzakelijk om al de geleverde inspanningen niet ongedaan te maken.

Vanaf 18 mei wordt fase 2 van de exit-strategie van kracht.
Een nieuwe versoepeling van de maatregelen.

Het volledig overzicht lees je hier: opstart van fase 2.

(update 14/05/2020)


 

België heeft z’n exitstrategie vastgelegd.

Ondertussen is de veiligheidsraad in samenwerking met de experten begonnen aan een hoopgevende beweging.
Vanaf 4 mei begint voorzichtig de exitstrategie.

Een reeks versoepelingen om het dagelijks leven weer stilaan, maar voorzichtig, op gang te laten komen.
Maar wel met in achtneming van de nog steeds gangbare maatregelen zoals social distancing en strikte hygiëne.

De versoepeling zal in verschillende fases gebeuren. Teveel om hier op te sommen.
Bijgevolg verwijzen we jullie naar de site van de overheid: de exitstrategie.

(update 28/04/2020)


 

Coronavirus: verlenging maatregelen tot en met 3 mei.

Tijdens de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 15 april werden verschillende beslissingen genomen. Zoals altijd zijn deze beslissingen gebaseerd op de adviezen van wetenschappelijke experts.
Er werd in overleg met de ministers-presidenten beslist om de nu geldende inperkingsmaatregelen te verlengen tot en met 3 mei.

Om deze verlenging van de maatregelen draaglijker te maken, hebben we ook het volgende beslist:
Doe-het-zelfwinkels en tuincentra zullen opnieuw kunnen openen, onder dezelfde voorwaarden als voedingswinkels. De veiligheidsafstanden zullen moeten worden gerespecteerd.
We staan ook toe dat bewoners van residentiële voorzieningen – d.w.z. rust- en verzorgingstehuizen of centra voor personen met een beperking – bezoek mogen krijgen van een vooraf aangeduid persoon. Voorwaarde is wel dat de persoon in kwestie de afgelopen twee weken geen symptomen van de ziekte heeft vertoond. Het moet ook altijd dezelfde persoon zijn. De residentiële voorzieningen zullen deze bezoeken zelf kunnen organiseren. Deze regels zullen ook van toepassing zijn voor mensen die geïsoleerd leven en die zich niet kunnen verplaatsen.
(ondertussen is deze maatregel i.v.m. bezoek aan rusthuizen en centra voor personen met een beperking herroepen en blijft het dus voorlopig verboden!)

De basisregels blijven ongewijzigd tot en met 3 mei en moeten absoluut worden opgevolgd. De ordediensten zullen daar blijven op toezien.

(update 16/04/2020)


 

Update corona-maatregelen vanaf 3 april.

In het Staatsblad verscheen vandaag (03/04/2020) de laatste versie van het ministerieel besluit dat de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus bevat. Op verschillende vlakken worden de regels aangevuld en bijgesteld:

Begrafenissen
Tot vandaag was de regel dat begrafenisceremonies alleen ‘in intieme of familiale kring’ mochten plaatsvinden. Dat wordt nu nader gespecificeerd. Begrafenissen mogen bijgewoond worden door maximaal vijftien personen. Daarbij moet een afstand van anderhalve meter tussen alle aanwezigen gegarandeerd zijn, en mag het lichaam van de overledene niet worden blootgesteld.

Huwelijken
Ook voor huwelijken zijn er nu duidelijke regels. Die kunnen enkel nog in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand of de bedienaar van de eredienst. Ouders kunnen dus niet meer het huwelijk van hun kinderen bijwonen.

Meerdaagse schooluitstappen
Schooluitstappen blijven onmogelijk, minstens tot 19 april. Maar de overheid besliste dat meerdaagse schooluitstappen dit schooljaar (tot 30 juni) helemaal niet meer zullen kunnen plaatsvinden.

Telecomwinkels en winkels voor medische hulpmiddelen
De lijst met winkels die mogen openblijven, zoals voedingswinkels, wordt wat uitgebreid. Voortaan mogen ook telecomwinkels opengaan, behalve winkels die enkel accessoires verkopen. Het kan wel enkel voor noodgevallen. Er kan telkens maar één klant ontvangen worden, op afspraak.

Voedingswinkels: geen limiet voor openingsuren

Ook winkels voor medische hulpmiddelen mogen opengaan voor noodgevallen, eveneens één klant per keer, en op afspraak. De openingsuren van voedingswinkels zijn niet meer beperkt tussen zeven uur ’s ochtends en tien uur ’s avonds.

Reizen
Tot nog toe waren enkel niet-essentiële reizen vanuit België expliciet verboden. Dat geldt nu ook formeel voor reizen naar ons land.

Geen afstand voor gezinsleden
Volgens de letter van het vorige ministerieel besluit moesten huisgenoten buiten ook op anderhalve meter afstand van elkaar blijven. Dat wordt nu bijgesteld. Wanneer gezinsleden gaan wandelen of fietsen, hoeven ze geen afstand te houden.

(update 04/04/2020)


 

NEOS ROTSELAAR annuleert alle activiteiten tot en met 30 juni!

Na overleg hebben we met het bestuur besloten de resterende activiteiten van dit werkjaar (Keukenhof, Bokrijk en de verrassingsreis) te schrappen.
Deels omdat het praktisch niet mogelijk is (sluiting en/of beperkingen bij de busmaatschappij), maar hoofdzakelijk omwille van jullie gezondheid.

De coronacrisis is nog lang niet bedwongen. De vooruitzichten zijn momenteel niet van die aard om in de nabije toekomst zaken te plannen. Dit zou niet verstandig en zelfs onverantwoord zijn.
We gaan er van uit dat jullie hiervoor het nodige begrip kunnen opbrengen.
De geannuleerde activiteiten proberen we volgend werkjaar opnieuw in te plannen, samen met enkele extra activiteiten om het verlies van dit jaar te compenseren.

Blijf gezond en ... tot na de zomer. In tussentijd horen jullie nog wel van ons ...

(update 27/03/2020)


 

Vanaf woensdag 18 maart worden de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus nog verstrengd.

Een duidelijke en overzichtelijke tekst hierover werd vanmorgen via BE-Alert per mail verstuurd.
Wie niet is ingeschreven op de mailinglijst van BE-Alert kan de integrale tekst hier lezen.

Ook nog dit: Neos staat, samen met alle andere ouderenorganisaties, in nauw contact met de corona-specialisten. Op hun advies worden alle geplande activiteiten van ouderenorganisaties (binnen en buiten) tot 19 april geannuleerd. Dat geldt ook voor de bestuursvergaderingen.

Wat betreft Neos Rotselaar: de uitstap naar Keukenhof en Scheveningen gaat niet door! Bokrijk mogelijk ook niet. We houden jullie op de hoogte.

(update 19/03/2020)


 

Neos Rotselaar wil jullie langs deze weg, op vraag van de seniorenraad, ook informeren aangaande preventiemaatrgelen tegen het coronavirus.
Ieder van jullie volgt uiteraard de actualiteit in de geschreven pers, op televisie en via de sociale media.

Naast de nationaal uitgevaardigde maatregelen zijn er lokaal in Rotselaar ook beslissingen genomen om verdere uitbreiding van het virus tegen te gaan.
De gemeente verspreidt deze info via huis-aan-huis brieven, en ook langs digitale weg (o.a mails aan diegenen die zich hebben ingeschreven op de mailinglijst van de gemeente).
Zo werd vandaag nog beslist om het Administratief Centrum (het gemeenthuis) en de Mena te sluiten. Eerder al gebeurde dit met alle infrastructuur van de Sportoase.
Wil je op de hoogte blijven, raadpleeg dan regelmatig de website van de gemeente of kijk hier voor de bijkomende maatregelen.

Er is ook net medegedeeld dat de recyclageparken van Ecowerf (de 'containerparken' dus) gesloten worden tot en met 3 april.

Verder kunnen we jullie alleen maar aanraden om niet nodeloos in contact te komen met anderen, zeker niet in groep, en de nodige hygiëne in acht te nemen.

(update 17/03/2020)

COVID-19

- nuttige links
 
Neos Rotselaar

contact

   info@neosrotselaar.be
   0477 50 96 59 (Mia)
   0476 45 33 80 (Wilma)

bestuur

   Luc Borin - voorzitter
   Wilma Varga - secretaris
   Wim Van Hellemont - penningmeester
   Mia Van Cleynenbreugel - ere-voorzitter
   Daniël Bruyninckx - afgevaardigde provincie
   Karel Stappaerts - bestuurslid
   André Goovaerts - webmaster

lidgeld

   het lidgeld bedraagt 30 euro per werkjaar
(inbegrepen: lidgeld Neos, ledenblad, verzekering, een waaier aan activiteiten en af en toe een extraatje)

betalingen

   rekening Neos Rotselaar:
BE10 9730 4050 4204